Prohledat tento blog

čtvrtek 30. května 2024

Múzy básníkovi: Benefice pro Lojzu Marhoula

Během festivalu Svět knihy Praha 2024 se na pražském Výstavišti uskutečnila vzpomínka na nedávno zesnulého Aloise Marhoula. S pásmem z díla básníka, spisovatele a šiřitele poezie, člena PEN klubu, zakladatele Mobelovy ceny vystoupili Františka Vrbenská, Olga Nytrová, Lydie Romanská, Radana Šatánková, Milena Michaela Orsi, Květa Salmonová a Tomáš Hájek. Četbu z veršů něžných i lehce ironických s překvapivou pointou, dále z básní účinkujících věnovaných A. Marhoulovi, a také vzpomínání na autora ocenil zaplněný Sál Josefa Škvoreckého bouřlivým potleskem. Scénář pořadu připravila Olga Nytrová. Spolupořadatelem setkání kromě Obce spisovatelů byl i Dialog na cestě při NO CČSH Praha 8 – Karlín, který též pořídil videozáznam pro YouTube.

Ing. Václav Strachota

  

Možná jste si nevšimli

ale přišla k nám

trochu nejistá

a rozcuchaná

A těch snů!

Snů měla bezpočet

Sen o májovém dešti

o doteku

o ranní kávě ve dvou

o očích které se smějí

I o smutku

ale tak malém

že se schoval do radosti

O mnichovi co se postí

 

Ale hlavně

o tom že s námi celý život je!

Příjmením: Láska

Vlastním jménem: Naděje

 

                        Alois Marhoul

2 x foto z benefice


Václav Marhoul - Letnice Plzeň
úterý 21. května 2024

Pozvánky

Praha: Noc kostelů


Program Noci kostelů 7. června 2024
Praha 10 - Strašnice, kostel Bét-el
19:00–20:00 hodin

***

Hudebně-literární pořad "Pohádky pro pokročilé"
Písničky Tomáše Najbrta a texty Delicie Nerkové. Na zajímavé hudební nástroje bude hrát autor písní. Texty speciálních pohádek Delicie Nerkové přečte Radana Šatánková. Součástí bude i autogramiáda knihy s ilustracemi nevidomé malířky Pavly Kovaříkové.

=============================================================

26. června 2024 od 19:30
POCTA Jarmile Hannah Čermákové (* 5. 6. 1945--† 6. 3. 2024)
KA SHA FÉ, Rubešova 40/3, Praha 2
Pozvánka na veletrh Svět knihy

 


Bude zde mimo jiné představen 
nový sborník českých a světových básníků s názvem

 POEZIE 2024 aneb Vesmír slovMájová poezie

 


sobota 18. května 2024

Pozvánka

 


Za básníkem Aloisem Marhoulem

Milý Lojzo, příteli, kolego, básníku,

 

děkujeme ti za to, jaký jsi byl, plný lidskosti, poezie, humoru. Sálala z tebe energie, podnikavost. Neměl jsi rád chmurný pohled na svět. Dovedl jsi naslouchat, dávat lidi dohromady. Bavilo tě probouzet v autorech a autorkách jiskru.  Byl jsi plný lásky k bližnímu, to není u lidí tak časté a též plný až po okraj lásky ke slovu, k básnictví.

Patřil jsi dlouhou řadu let k dobrým duším Rady Obce spisovatelů, kam jsi vnášel lehkost a pocit sounáležitosti. Aktivně ses podílel na naší literární práci. S osobitým přístupem a originálním vtipem jsi řešil i obtížné situace, které v činnosti Obce vyvstávaly.

Rádi vzpomínáme na Tvé úžasné červnové Čísovice. Byl to pojem – sjížděli se sem milovníci poezie v opravdu velkém počtu. Tvými hosty bývali i umělci dalších profesí – hudebníci, režiséři, redaktoři, nakladatelé. Tvoje nádherná rozsáhlá zahrada byla magickým místem, které jste ty a tvoje manželka Daniela naplnili duchem pohody, sounáležitosti, přátelského přijetí.

 Poezií zde lidé odhalovali dary ve své duši, své nadání, talent, schopnost pojmenovat vztahy, které v dnešní době dost pokulhávají. Setkávaly se tu u vás různé generace, vznikala nová kamarádství, ba někdy dokonce přátelství. V době dnešní komunikace přes mobily, emaily a smartphony je to obzvlášť cenné a má to nedocenitelný punc lidskosti. Je třeba, abychom si slovo chránili a zrovna tak lidský bezprostřední kontakt, v němž se bytost setkává s bytostí, bližní s bližním. Technika nesmí mít převahu nad fenoménem lidství.

Vážíme si toho, s jakým intenzivním nasazením ses zabýval poezií celoživotně. Založil jsi proto „Mobelovu cenu“ a řadu tvůrců jsi v jejím rámci ocenil různými formami diplomů, uznání, ocenění. Mnoho svého času jsi věnoval setkávání básníků a publika. Vídávali jsme se v Pražském klubu spisovatelů a často jsi u nás v Karlíně vystupoval se svou poezií v pořadech Dialogu na cestě, například na celorepublikových Dnech poezie.

V pražské Duši v peří jsi konal s Ondrou Hníkem poetická setkání. Oba jste moderovali a recitovali, ale dal jsi příležitost vystoupit i přítomným autorkám a autorům. Všem se nám také líbily pořady, v nichž jste s Dušanem Spáčilem vystupovali na Žižkově v Dzomse, Tato vinárna má zvláštní cizokrajný ráz.

Řadu čtenářů jsi potěšil svou vlastní básnickou tvorbou. Tvá poezie je plná citu, vyznáváš se z celoživotního kvalitního vztahu k manželce Daniele. Jsi výborný pozorovatel, máš postřeh, citovou paměť, ctíš slovo. Máš velký smysl pro humor, pro jemnou i tvrdší ironii až sarkasmus. Zajímalo tě vždy křesťanství a také tě přitahovala ezoterika. Poctivě jsi hledal hodnoty, dokázal osobitě pojmenovat jevy, věci a souvislosti.

Ráda jsem tvé básně uveřejňovala v kalendářích Blahoslav, také v almanachu Dialog na cestě i v týdeníku Český zápas. Tvé verše také v listopadu zazněly i v Galerii Cesty ke světlu v pořadu ke Dvacátému výročí Dialogu na cestě.

Z tvých humorných básní mne i mého manžela Václava v poslední době opravdu pobavila básnička o potměšilé kukačce. A nejraději mám tvou báseň o lásce a naději, kterou bych zde ráda připomněla:

 

Možná jste si nevšimli

 

Alois Marhoul

 

ale přišla k nám

trochu nejistá

a rozcuchaná

A těch snů!

Snů měla bezpočet

Sen o májovém dešti

o doteku

o ranní kávě ve dvou

o očích které se smějí

I o smutku

ale tak malém

že se schoval do radosti

O mnichovi co se postí

 

Ale hlavně

o tom že s námi celý život je!

Příjmením: Láska

Vlastním jménem: Naděje

 

Milý Lojzo, vzpomínáme na Tebe jako na laskavého, tvůrčího a pracovité kolegu, na statečného muže. Děkujeme ti za tvou básnickou tvorbu, za tvou schopnost improvizovat, dávat lidi dohromady, odhalovat, co je spojuje. Tyto nehmotné duchovní dary jsou nejdůležitější. Je to naše poslání oceňovat duši bližního a rozpoznávat svůj duchovní křesťanský úkol, řídit se moudrým Desaterem, které nám nabízí směrovky pro naše hodnotové postoje.

Milý Lojzo, vzpomínáme na Tvou vždy dobrou náladu, úsměv a nadhled a v této podobě zůstáváš v naší paměti.

Děkujeme Ti a čest Tvojí památce 

 

Olga Nytrová
 

čtvrtek 9. května 2024

25. Dny poezie v Broumově

Vážení a milí přátelé poezie,

srdečně vás všechny zdravím a zvu na 25. Dny poezie v Broumově.
Všechny informace najdete v příloze, případně mi napište.
Nezapomeňte včas poslat přihlášku a básně do sborníku.

Moc se na vás těším.

Věra Kopecká

Přihlášku Vám zašlu na požádání - mail: kopecka.vera@volny.cz
Literární večer Lydie Romanské

 


Jirgl/Hejdová/ARTKRIST – Velký příběh o malém štěstí

ISBN 978-80-88357-43-8

Tomáš Jirgl se dosud prezentoval divokými a oslovujícími básněmi. Plzeňské vydavatelství ARTKRIST přichází s první prózou tohoto autora. Na obrázcích se vyřádila Lenka Hejdová. 

Každý člověk je jedinečný a štěstí může nalézt i tam, kde by ho vůbec nečekal. Knížka obsahuje povídky o obyčejných a přesto zvláštních lidech. Tragikomické příběhy o štěstí, touze, víře a lásce v různých podobách a o tolik potřebné naději.   středa 8. května 2024

Oslavenci měsíce května

Letošní máj přišel po poněkud zběsilém dubnu, který nám dal svými výkyvy pořádně zabrat. Hlavně lidé s horším zdravotním stavem dobře věděli, že se zase chystá nějaký skok. Ani příroda si nebyla jistá, co má vlastně dělat a následky teprve budeme sčítat.

Nicméně se vracíme do starých kolejí, po májových deštících všechno poroste jako zběsilé (přesně, jak určují pranostiky), kopřivy se už na čaj nebo do špenátu nehodí, ale vlasy jejich odvar ještě potěší. Pučí i listí černého bezu, které uleví bolavým kloubům (zapařujícími obklady) a nad loukami vesele poletuje pampeliškové chmýří.

Poetické jaro lahodí duši básníka a tak vzpomeneme hned šestého května krásných narozenin všestranného čestného člena Stanislava Kubína. Na co připadnete, tam se objevil nebo působil! Za své dlouholeté působení v televizi a rozhlase mimo jiné spolupracoval s mnoha vynikajícími umělci a osobnostmi mnoha oblastí, které představoval národu. Na mnohých spolupracoval s M. Horníčkem. Jen od 90.let do r. 2010 sám napsal přes 150 scénářů takových talkshow! Naposledy jsme se s ním setkali v almanachu českých básníků Vladimíra Stibora „Ohlédni se, nezkameníš!“ (2021). Dále přispívá do Radia Proglas.

O den později, sedmého, bude slavit narozeniny naše další čestná členka, spisovatelka a básnířka Alena Melicharová. Vedle básnických sbírek a novely Ve dvou (2011) je velmi oblíbená pohádka Studánková víla, odehrávající se v Poohří, od r. 2018 také jako e-kniha. Okolní přírodní nádhery ji jistě inspirují k novým zážitkům, přelitým do okouzlujících veršů.

Jedenáctého května slaví narozeniny naše čestná členka, spisovatelka Eva Kantůrková, která dostala v předloňském prosinci cenu Dilie za celoživotní dílo. V současnosti dál pracuje, obklopená krásnými květinami, knihami a horami vzpomínek, na knize o osudech svého dlouholetého přítele. Ani ona nezapře sklony k poetice, přestože je známá především ostrým a kritickým pohledem.

V květnu se nám celkem urodilo, slavit narozeniny budou mnozí z nás, takže my ostatní máme skvělou příležitost denně při krásných západech slunce (anebo prostě jen proto, že chceme hezky ukončit den) pozvednout sklenku s něčím dobrým a přípitkem poděkovat všem, co tu jsou s námi a svým dílem nám darovali a dál darují kousky své duše.

 

Všechno dobré a ještě lepší!

 

Hana Mudrová