Prohledat tento blog

úterý 31. května 2022

Oslavenci měsíce června

 Máme tu měsíc mláďat a s ním spousty očekávání a dění lecčeho hezkého, třeba těšení na léto, na čas dovolených, prázdnin, výletů i návštěv.  Je to také čas mnohých narozenin a oslav.

Hojné červnové kulatiny nebo půlkulatiny nás  ale čekají hlavně v jiných letech, nyní se nám nadějný měsíc rozsvítil pouze pro naši členku Rady OS, Jihočešku Hanku Hosnedlovou. Přesně tak, dvaadvacátého června  slaví půlkulatiny novinářka, spisovatelka, autorka cestopisů a také autorka rozhlasových glos a fejetonů na mnohá témata. Mne zaujalo, že se její kniha pro děti Odpadoví skřítkové dočkala čtyř dalších vydání, naposledy v roce 2019. Také publikace o jedné z mých oblíbených skupin To byli Minnesengři je rozebraná. Co kniha, to jiné téma, každý si vybere.

Jak bývá zvykem, připomínáme zde rovněž  čestné členy.  O čtyři dny dřív, než  Hanka, osmnáctého června, totiž oslaví narozeniny Miroslav Stoniš, prozaik i básník, dramatik a scénárista, autor rozhlasových her.  Tohle médium mají s H. H. společné. Oslavenec je muž znalý světa a galantní, takže jistě nevadí, že jsme posloupnost protentokrát otočili a nejdříve zmínili dámu. Pan Stoniš je rovněž velmi činorodý, má na kontě řadu titulů různých žánrů a neváhal vstoupit ani mezi autory Dekameronu (2020).

Oběma našim výrazným osobnostem ze srdce přejeme pevné zdraví, hodně tvůrčí energie a další úspěchy ve všech oblastech. 

A protože je červen měsícem opravdu bohatým na osobní výročí mnoha našich členů, podobně pracovitých a vytrvalých, jako dva výše jmenovaní, přejeme všem co nejvíc dobrého, dostatek tvůrčí energie  a radosti v každém dni.

 

                                                                                              Hana MudrováPozvánka na konferenci v Opavě / Zaproszenie na konferencję w Opawie

 


Underground a druhá kultura ve střední Evropě.
Underground i druga kultura w Europie Środkowej.

22. 9. 2022, Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Masarykova třída 37, Opava ve spolupráci s Univerzitou Adama Mickiewicze v Poznani.

22 09 2020, Instytut Bohemistyki i Bibliotekoznawstwa FPF SU w Opawie, Masarykova třída 37, Opava we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferenci podporuje Česko-polské fórum – Forum Polsko-Czeskie při Ministerstvu zahraničních věcí ČR (registrační číslo projektu: 12/2022).

Konferencję wspiera Česko-polské fórum – Forum Polsko-Czeskie przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej (numer rejestracyjny projektu: 12/2022).

Během konferenčního jednání je pro jeho aktivní účastníky zajištěno zdarma občerstvení ve vedlejší místnosti č. 13 na ÚBK FPF SU, dále oběd s výběrem 3 menu v restauraci U Tomáše (Hrnčířská 272/14, Opava), večerní raut tamtéž.

Podczas konferencji dla aktywnych uczęstników zapewniony będzie catering w sali nr 13 obok na ÚBK FPF SU, obiad w retauracji U Tomasza (ul. Hrnčířská 272/14, Opava) oraz wieczorny raut tamże.

 

Zaměření konference / Tematyka konferencji

Konference je chápána ve velmi širokém pojetí na téma underground a druhá kultura ve střední Evropě, uvítáme rovněž příspěvky zaměřené interdisciplinárně (např. literatura – hudba, literatura a výtvarné umění apod.). Duchovním patronem konference je český básník, filozof Egon Bondy (vlastním jménem Zbyněk Fišer; 20. ledna 1930, Praha – 9. dubna 2007, Bratislava). Program setkání bude upřesněn na základě témat přihlášek a zaslán s předstihem účastníkům konference. Referáty je možné přednést v češtině, polštině, slovenštině nebo v některém z tzv. konferenčních jazyků (angličtina, němčina, francouzština, ruština). Z konferenčního jednání bude vydána kolektivní monografie.

 

Temat Konferencji dotyczy szerokiego pojęcia tematu undergroundu i drugiej kultury w Europie Środkowej. Chętnie przyjmiemy również referaty na tematy interdyscyplinarne (np. literatura - muzyka, literatura - sztuki piękne itp.). Patronem duchowym konferencji jest Egon Bondy (prawdziwe nazwisko Zbyněk Fišer; 20 stycznia 1930, Praga - 9 kwietnia 2007, Bratysława). Porządek obrad zostanie określony na podstawie tematów zgłoszeń i przesłany z wyprzedzeniem uczestnikom konferencji. Referaty mogą być prezentowane w języku czeskim, polskim, słowackim lub w jednym z tak zwanych języków konferencyjnych. Ze spotkania konferencyjnego zostanie opublikowana monografia zbiorowa.

 

Kontaktní osoba / osoba kontaktowa: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.

E-mail: libor.martinek@fpf.slu.cz, martinek.libor@centrum.cz

tel: +420 605476721

Tanec o život

 


středa 18. května 2022

Odešel Vlastislav Toman

11. května 2022 v sedm ráno zemřel v Praze v nedožitých 93 letech (což je věk, jenž zřejmě představuje nějakou magickou hranici) spisovatel Vlastislav Toman, někdejší šéfredaktor časopisu ABC.

Pavla Tomanová, jeho paní, mi pak stručně napsala: „Věřila jsem, že se z nemocnice vrátí, rozloučení bude v úzkém kruhu rodiny.“

V Tomanově případě mám pocit, že z karet, které obdržel do života, vyždímal maximum. Lépe řečeno: uhrál s nimi, co by jiný viděl jen jako světla posledního vagónu. Ve finále života se Toman dožil věru překrásných souborných vydání prakticky všeho, co kdy napsal. Jde o dlouhou řadu vázaných, velkoformátových, pestrobarevných, tematicky vždy sevřených knih. Například IKS. Strážci času (2018), Dobrodružství na Marsu i Zemi (2017, doslov Milan Krejčí), Strážci (2016), Výpravy do ztracených světů (2020, doslov Milan Krejčí), Zlatá kniha komiksů Vlastislava Tomana (poprvé 2013, doslov Ivo Fencl), Zlatá kniha komiksů Vlastislava Tomana 2. Příběhy psané střelným prachem (2016, doslov Ivo Fencl) atd.

Nejnovější z těch svazků se vlastně začal prodávat teprve nedávno - pod titulem Nové příběhy Malého boha a Kruana. Život s Ábíčkem a je doplněním i pokračováním populárních příběhů z Tomanovy Žluté planety. Nově je kreslil Petr Šrédl z Plzně, kde se Toman roku 1929 narodil a kde ho také vřadili do edice Ulita (svazek 48): Ohlížení (2017) jsou propracované vzpomínky na dětství.

Udivovalo mě, když někdy říkal: „Já už jsem smolař.“ Totiž to naprosto nebyla pravda. Životem prošel se štěstím; i když uznejme, že tomu štěstí chodil umně naproti.

Byl jednak pracovitý, jednak se o něm říkávalo, že vypuzen dveřmi se vracívá oknem. Sám to rád dotvrzoval, snad si to i pochvaloval, už byl takový.

Takřka nic, co Vlastislav Toman vytvořil, nezůstává ladem, a velká většina jeho komiksů i povídek byla reeditována. Ba nejednou. Došlo a dochází k dotiskům. První Zlaté knihy se prodaly desetitisíce výtisků, což dnes znamená obrovský úspěch. A prodává se dál, zrovna tak i ta druhá. Toman skutečně byl i výdělečně činný do svých posledních dní a obalamutil jej patrně pouze nejmenovaný producent slibovaného filmu o zmíněné Žluté planetě. Filmu, na který dodnes existuje jenom jakási průzkumná upoutávka. Ještě několik týdnů před smrtí si mi Vlasta stěžoval, že má s tím pánem „dál“ trápení. - Ale třeba ten film jednou někdo natočí.

Mně bylo teprve deset let, když byl seriál s Kruanem v časopise v nejlepším, ale časopis se mi nedařilo sehnat. Vždy jsem ve školní třídě četl jen pár dílů. Náhodně. Přitom ABC vycházelo ve stotisícových nákladech. Přesto mizelo z pultů i zpod pultů. Dnes už to mají nostalgici všecko na talíři, zatímco desetileté děti už povětšinou zajímá něco jiného. Kolik by jich Tomanovi přišlo asi na pohřeb?

O tohle naštěstí nejde! Rozhodují jiné věci. Byl tu, neuvěřitelně pilně pracoval, nedal se odbýt a nutno konstatovat, že taky uměl plavat s proudem dob. Ve funkci šéfredaktora prestižního časopisu se udržel od konce let padesátých až do začátku let devadesátých. Nato mohl vydechnout, ale ani ho to nenapadlo. Taky následujících třicet let zaplnil prací a nesčetnými aktivitami. Měl stále zdravou mentalitu chlapce, drive, hodnou ženu, zvláštní naivitu a snad jen jeho občasné srovnávání s Foglarem poněkud kulhá. Protože byl úplně svůj. Nezmizí.

https://www.youtube.com/watch?v=IoS0GVaF1CA

čtvrtek 5. května 2022

Pražské pozvánky

 Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí přátelé a příznivci,

 1/ Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy „SOUZNĚNÍ SLOVA A OBRAZU“. Uskuteční se v úterý 10. května v 18 hodin v zasedací místnosti NO CČSH, Vítkova 13, Praha 8 – Karlín.

Výtvarnice Vlasta Polívková, členka Sdružení výtvarníků ČR, zde představuje své ilustrace k básnické sbírce Olgy Nytrové „Silokřivky na hladině“. Výstavu zahájí Břetislav Ditrych, spisovatel, básník a publicista. Autorský přednes básní: Olga Nytrová, Markéta Hlasivcová,

Františka Vrbenská, Květa Salmonová, Martina Koubová, Kateřina ANIMA Dušková, Břetislav Ditrych, Ivan Fontana, Michal Stein, Jaroslav Schnerch. Více informací o vernisáži nalezete v přílohách na odkazu:

 „Krásně ilustrované knihy mě fascinují již od dětství,“ říká česká malířka a ilustrátorka - Blog iDNES.cz

 

2/ Ráda bych Vás upozornila na nový pořad na kanálu Dialog na cestě na YouTube. 

   Prezentaci básnické sbírky „Ticho a tání“ autorek Markéty Hlasivcové a Olgy Nytrové uspořádal Literárně dramatický klub Dialog na cestě ve spolupráci s Pražským klubem spisovatelů při Obci spisovatelů a NO CČSH Praha 8 – Karlín. Kmotry knihy se stali herečka Michaela Dolinová a lékař a spisovatel Bohumil Ždichynec.

 

3/ Informace o dalších květnových akcích naleznete níže...

 

Přeji Vám všem klidné jarní dny.

 

 Se srdečným pozdravem

 

 PhDr. Olga Nytrová

 předsedkyně Pražského klubu spisovatelů a členka Rady Obce spisovatelů

středa 4. května 2022

80. literární večer

 


Radim Uzel

(27. března 1940 Ostrava – 2. května 2022 Praha)

byl český gynekolog, sexuolog a regionální politik, popularizátor sexuologie, čestný předseda a člen vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, a vysokoškolský pedagog, píše se ve Wikipedii.

Ale on byl i velmi vtipný spisovatel, a proto se stal členem rady Obce spisovatelů. Bylo to 23. března 2013, kdy se konalo dvoudenní zasedání rady Obce v Čisovicích a já dal Radimovi jednu ze svých sbírek při jeho odjezdu domů. Druhý den přijel s kyticí, kterou dal obřadně mé manželce a ke mně se obrátil s tím, že mé verše jsou dost dobré, že se líbily jeho Helence. A od té doby jsme se pravidelně navštěvovali a hlavně ochutnávali svá jídla. Radim taky rád a dobře vařil a měl radost, když viděl, jak druhým chutná. Na své opožděné oslavě osmdesátin měl roušku a držel se stranou s tím, že má podezření na covid, který další den potvrdil. Nedlouho poté mu zemřela Helenka. Potom mu zjistili rakovinu jícnu a, a už se to vezlo. Ještě v březnu jsme byli u něj na návštěvě, špatně se mu dýchalo, ale oči mu zářily. "Představ si", povídá. "Ještě se mnou chtějí natočit  spot, jak sedím na obláčku, a ordinuji, už z druhého břehu, ten Arginmax!"

Slibuji, že se občas zadívám tam nahoru, a až tam uvidím obláček s nejasnou siluetou v bílém plášti, budu mít radost, že Radim to má pod kontrolou!

Alois Marhoul


Foto: Archiv FISAIC - LNT
pondělí 2. května 2022

Oslavenci měsíce května

Máme tu jeden z nejkránějších měsíců v roce, takže není divu, že se rodiče celkem osmnácti našich kolegyň a kolegů rozhodli dopřát svému dítku právě tuto dobu pro příchod na svět. My se opět budeme věnovat našim čestným členům a těm, kdo slaví kulatiny a půlkulatiny.

Hned prvního  května oslaví krásné kulatiny pan Ing. Pavel Kyselák, známý svými fejetony a vzpomínkami na dětství v Jevíčku, stejně jako žertovnými příležitostnými básněmi. Posledním titulem je Šobolapo bratrovi (2020), která završuje trilogii zmíněných vzpomínek na dětství. Své knihy rozdává přátelům, nejsou prodejné, ale občas se objeví v antikvariátu.

Druhým oslavencem tohoto krásného dne je náš čestný člen, pan Milan Dušek, šéfredaktor výborného bulletinu východočeských spisovatelů Kruh, autor detektivek. Poslední jeho knihou je Umanutý Milenec  (2020). Povídky publikuje i jednotlivě.

Hned druhého května slaví půlkulatiny paní Jaroslava Ševčíková-Junková. Líbí se jí ale také jména Šárka Jínová a Jana Švecová. Má na kontě dvaadvacet knih pro dívky, s velkým porozuměním pro trablezamilovanmosti a  lásky.  Náměty čerpá ze své pedagogické praxe. Napsala i Pohádky zahradního skřítka (2016).

Třetí květen patří oslavě  dalších kulatin - a  opět dámě. Tamara Kopřivová z Plzně píše nejen verše a pohádky, ale je také spoluautorkou knih odborných. Fejetony a povídky průběžně publikuje i na stránkách západočeských spisovatelů v rubrice Čtení ze šuplíku. 

Sedmého května popřejeme naší čestné člence, paní  Stanislavě Aleně Melicharové ze severních Čech. Píše básně, knihy o umění i pohádky pro děti. A píše neúnavně stále, nejnovější knihou jsou Pražské sonety (2021).

Legenda naší literatury, další naše čestvá členka paní Eva Kantůrková, si pro sebe zabrala jedenáctý květen.  Významná prozaička a scénáristka, někdejší signatářka a mluvčí Charty ´77. Témata nesvobody a vzpoury proti životu v ní jsou jedním z hlavních prvků jejích knih a dalších próz. Zatím posledním tvůrčím počinem byl scénář filmu Jan Palach (2018).

Patnáctého května přijdou na řadu další krásné kulatiny, tentokrát zase pána, protože bude slavit Petr Žantovský, neúnavný publicista s ostře nabroušenou klávesnicí.  Své glosy Zprávy ze cvokhausu (2021) vydal knižně, je stálým přispěvatelem Parlamentnách listů a obhájcem nezávislé žurnalistiky.

Výčet zakončí narozeniny 29.5., kdy připijeme na zdraví vynikající scénáristce, režisérce a autorce filmových novel, paní Věře Plívové – Šimkové. Jejím posledním filmem byl Kruh (2001), objevila se také v  dokumentech, např. Příběhy slavných (2003). V roce 2019 dostala za své legendární filmy pro děti a celkový přínos kinematografii cenu Český lev.

 

Všem našim květnovým oslavencům ze srdce přejeme pevné zdraví, štěstí, hrst radostí každý den, stálé kruhy přátel a vůbec všechno dobré.

Hana Mudrová


Literární klub Petra Bezruče

 Milí kolegové literáti,


dovoluji i vás opět pozvat na náš web a do nových rubrik. No občas si říkám, zda jsme ta témata už dávno nevyčerpali, jenže z témat se stává pomalu „tradice“...

MÁJ, první polibky, čas lásky, Mácha a Petřín a také rozkvetlé třešně, májky, voňavý déšť a včelí koncerty i upřímná vyznání. Ať už je váš máj stejný, nebo úplně jiný, nechejme ho vstoupit na náš web oblečeného do veršů i povídání.

Každý z nás, kdo píše, jistě má ve svém životě někoho, komu své psaní věnoval. Pošleme svá VĚNOVÁNÍ prostřednictvím webu, někdy k udělání radosti stačí málo, jen předat odkaz na náš web. 

KONĚ A KONÍČKY. Někdo má za koníček koně a pro jiného je jeho koníček doslova kůň. A co vy a koně a koníčky. Napište mi, budu se těšit.

Přeji vám krásné rozkvetlé dny a máj v srdci nejen v květnu, ale po celý rok.

Mějte se hezky Pavlína


PavlinaKollarova@seznam.cz