Prohledat tento blog

pondělí 30. října 2023

Pozvánka

 


Nové knihy Aleše Dostála

Severomoravskému prozaikovi Aleš Dostálovi vycházejí v říjnu hned dvě knihy, tradičeně už Myslivecké povídky v nakladatelství  Esence a zajímavá forma ekologicko katastrofického scifi románu z blízké budoucnosti Zdivočelí. Co se může stát, pokud budeme stále nekriticky chránit tzv. kriticky ohrožené šelmy, lesníci v dobré víře kvůli škod zvěří nerozvážně nechají vystřílet kopytníky a do toho přichází předpovídaná malá doba ledová.


pátek 27. října 2023

Literáti na trati XI aneb Příběhy (Poezie) s vůní dálek

 


Literáti na trati XI

aneb Příběhy (Poezie) s vůní dálek

 

motto: „Cesty vlakem voní tisíci příběhů (veršů)…“

 

 Literární skupina ČZS FISAIC vyhlašuje jedenáctý ročník železniční knižní antologie Literáti na trati, která je příležitostí pro všechny autory, jejichž námětem, múzou či inspirací je prostředí kolejí, vlaků a cestování. A stejně jako vloni, tak i letos budou knihy dvě: „Příběhy s vůní dálek“ a „Poezie s vůní dálek“.

Vaším úkolem je dodání textu, který se dotýká železnice a odkoupení alespoň dvou výtisku knihy. Uvítáme ukázky z knih, poezii i prózu, povídky, fejetony, cestopisy, články, pohádky… Přidat se může každý! Jedinou podmínkou je naplnění názvu knihy – jsme „Literáti na trati“. Ať už profesí či láskou k železnici.

 

Je jedno, zda jste ostřílený autor nebo si píšete jen tak pro radost. Podělte se o svoje dílo s ostatními. Staňte se součástí dnes již více než stočlenné party a vytvořme společně další díl antologie známých i neznámých autorů, které spojuje souprava dobře rozjetého mezinárodního vlaku! Seberte tedy odvahu a pojďme do toho! „Stojí to za to!“

 

Další informace získáte na webu: http://obecspisovatelu.blogspot.com/, na e-mailové adrese: frantisek.tylsar@seznam.cz nebo na tel. čísle +420 776 58 2331.

 

Fanda :-) Tylšar

vedoucí literární skupiny ČZS FISAIC a tvůrce knihy

 

PODMÍNKY A RÁMCOVÝ PLÁN PRO PŘÍPRAVY KNIHY

 

29. února 2024 - Nejzazší termín pro odeslání příspěvku, který musí splňovat následující náležitosti:

 • Text posílejte pouze v elektronické podobě (sepsané na počítači) v běžném textovém editoru (ne pdf!)
 • Délka textu – próza – max. 10 000 znaků vč. mezer!
 • Délka textu – poezie – max. 5 stran po 33 řádcích vč. nadpisů a mezer.
 • Publikovat můžete v knize prózy nebo v knize poezie, popř. v obou.
 • K textu je potřeba dodat jednu stránku povídání o autorovi v 1. osobě
  + fotografii.
 • Délka textu o autorovi – max 1600 znaků vč. mezer!
 • Kratší texty nejsou překážkou, delší budou zkráceny.
 • Pokud si nejste jisti jazykovou správností, nechte si text ještě před odesláním zkontrolovat, např. češtinářem.
 • Texty s velkým množstvím chyb nebo velmi nízké literární úrovně mohou být vyloučeny.
 • Vyhrazujeme si právo využít jen část zaslaných materiálů nebo je do knihy nezařadit.
 • Zasláním textů autor souhlasí s jejich uveřejněním bez nároku na autorský honorář a zavazuje se k úhradě minimálně dvou výtisků…
 • Jednotlivé kroky budou s přihlášenými autory konzultovány prostřednictvím e-mailu či telefonu.

 

31. března 2024 - Bude hotova konečná verze knihy

 • Texty, které pošlete, zapracuji do knihy a pošlu zpět k autorské kontrole.
 • Na návrh autora provedu změny, znovu vše zkonzultujeme a bude-li vše v pořádku, vložíme do tiskové verze.
 • To vše musíme zvládnout do konce března.

 

30. dubna 2024 - budou hotovy korektury, cílová sazba a návrh obálky - kniha bude v tisku

 • K tomuto datu je potřeba mít také zaplaceny své výtisky, abych mohl určit počet knih pro tisk. Cena za dvě knihy prózy včetně expedičních nákladů je 1 000,- Kč, za dvě knihy poezie včetně expedičních nákladů je 900,- Kč. (K platbě budete vyzýváni průběžně při schvalování sazby autorem.)
 • Po vytištění, nejpozději srpnu až září budu postupně rozesílat zaslané knihy autorům.

 

V podstatě to bude stejné jako v minulých letech.

Přestože to neplánujeme, uvedené termíny se mohou změnit.

 

Pokud jste noví autoři, nemusíte se ničeho bát. Pravidelně vás budu o všech krocích informovat, průběžně budu zasílat další informace tak, abychom veškerou práci společně včas dotáhli do konce.

 

Takže nyní vás čeká první krok. Přihlásit se k projektu (napsat mail, zavolat) a poslat svůj příspěvek.

 

Fanda :-) Tylšar

vedoucí literární skupiny ČZS FISAIC a tvůrce knihy

frantisek.tylsar@seznam.cz, tel. +420 776 58 2331

čtvrtek 26. října 2023

Deset let na literární trati

 Již deset roků se v měsíci říjnu pravidelně scházejí autoři píšící o železnici na křtu knih Literátů na trati.

Ani letos tomu nebylo jinak. Sousoší Nikolase Wintona vítalo společně s písničkami Řehečského kvarteta příchozí autory, kteří letos naplnili Vládní salonek na pražském Hlavním (Wilsonově) nádraží do posledního místa a někteří se do slavnostních prostor ani nevešli. Přivítání to bylo více než symbolické, protože jeden z akordeonistů – Pavel Koren – přijel až z daleké „Svaté země“.

Akci zahájil František Tylšar minutou ticha za autory, kteří od minulého křtu svoji literární pouť ukončili. Jmenoval Václava Rubeše, spoluzakladatele tradice Literátů na trati, básníka Jaroslava Schnercha, ale připomněl i nevinné oběti válek na Ukrajině a v Izraeli…

Následovalo přivítání přítomných a poděkování všem, kteří svým dílem ke vzniku tří nových knih přispěli. Ať už jako partneři projektu mediální, odborní, odboroví či samotní autoři.

„Věřili byste tomu, že za deset roků jsme vydali 16 knih, ve kterých byly otištěny příspěvky od 938 autorů?“ uvedl krátce statistiku projektu jeho zakladatel tvůrce. Jen letos to bylo 68 autorů v knize prózy s názvem Literáti na trati X aneb Příběhy železné dráhy, 53 autorů poezie v knize Literáti na trati X aneb Poezie železné dráhy a k tomu ještě 52 dalších básníků v almanachu Poezie 2023 aneb Řeky slov. Nejmladším autorem je Szofie Kusnir z Ukrajiny, narodila se v roce 2013 a její verše si můžeme přečíst v obou jazycích.

Po přečtení seznamu autorů a krátkých ukázek následoval krátký proslov Štěpána Lva, místopředsedy Odborového sdružení železničářů. Vyjádřil radost z toho, že píšeme a popřál projektu do budoucna spoustu dalších nápadů i nových autorů. V podobném duchu se nesly i krátké proslovy Ladislava Vokouna, prezidenta ČZS FISAIC a výkonné tajemnice ČZS FISAIC Jarmily Šmerhové.

Tři knihy byly pokřtěny kapkami pěnivého moku z rukou tří sudiček. Kmotrem Příběhů železné dráhy se stal Štěpán Lev, Poezii železné dráhy pokřtil Ladislav Vokoun a Poezii 2023 přední český básník Jiří Žáček.

Následovala společná fotografie přítomných, a pak již volná zábava při písničkách skupiny JEDETO a při občerstvení, které zajistilo Odborové sdružení železničářů prostřednictvím FISAICu. V průběhu diskuzí a rozhovorů bylo podepsáno mnoho knih, byla navázána nová přátelství, objektivy fotoaparátů i mobilních telefonů byly nepřetržitě v akci.

Děkujeme všem, kdo se na přípravě a průběhu akce podíleli. Zaslouží si opravdu dlouhý potlesk, který rovněž v sále zazněl.

Věřím, že se zase za rok sejdeme v plném počtu. Své příspěvky do knih roku 2024 můžete posílat již nyní. Podrobné zadání naleznete na blogu Obce spisovatelů: https//obecspisovatelu.blogspot.com nebo jejího Jihočeského klubu: http//jckos.blogspot.com.


Fanda :-) Tylšar

Foto: Archiv FISAIC

František Tylšar a spol Literáti na trati X aneb Příběhy (Poezie) železné dráhy

František Tylšar a spol

Literáti na trati X aneb Příběhy železné dráhy

Literáti na trati X aneb Poezie železné dráhy

Epika, 2023

Je to k neuvěření, ale projekt Literáti na trati vstoupil letošním rokem již do svého desátého ročníku a zdaleka nehodlá tuto knižní šňůru ukončit. František Tylšar, který stál u kolébky tohoto nápadu a širších publikačních možností, jej realizoval v podobě knižních sborníků, věnovaných železnici, jejím zaměstnancům, příznivcům a obdivovatelům.

Dává zde příležitost široké paletě autorů, kde vedle sebe stojí zkušení a renomovaní spisovatelé a ti, kteří své literární, zatím třeba neumělé štěstí zkouší poprvé. A to nejen v prozaických dílkách povídkových, esejistických, reportážních či cestopisných, ale i na poli poezie. Již před šesti roky byla totiž stále obsažnější publikace rozdělena ku prospěchu obou žánrů na dvě knihy – na sborník prozaický a poetický.

S mottem Železná dráha je plná příběhů se letos popasovalo 68 autorů z celé republiky, v případě druhého, poetického sborníku s mottem Železná dráha je plná poezie 53 autorů, tentokrát i s účastníky ze zahraničí.

Díky tomuto různorodému autorskému zapojení je obsah obou publikací natolik pestrý, že v nich najde svůj šálek písmenek snad každý ze čtenářů. A navíc může přemýšlet o tom, zda se příští rok sám nezapojí...


Hanka Hosnedlová
Jan Bauer - Prokletí domu U Dvou růží

Jan Bauer

Prokletí domu U Dvou růží

Kalibr, 2023

Už samotný podtitul této knižní novinky z pera neúnavného jihočeského spisovatele Jana Bauera napovídá, že autor vrací do hry jednu ze svých dřívějších románových postav - královského soudce Melichara, oblíbence krále Jana Lucemburského. Na stránkách zmíněné Bauerovy historické detektivky se tak čtenář setkává s Melicharem již podeváté, stejně jako s jeho poněkud prostopášným, ale pprotřelým společníkem Božetěchem.

Děj začíná příjezdem Eberharda z Weisburgu, vlastníka několika kutnohorských dolů, na tvrz Roupov, aby se setkal právě se soudcem, který byl znám jako schopný vyšetřovatel hrdelních zločinů. Za Melicharem se vydal až z Norimberka, a to na doporučení důvěryhodného královského podkomořího Jindřicha z Lipé. Důvodem Eberhardovy cesty byla žádost, by se soudce ujal vyšetřování vraždy jeho staršího bratra Walrama, bohatého kupce, příhodně nazývaného Stříbrný kníže. I on vlastnil řadu stříbrných dolů na Kutnohorsku. Od tragické události spojené s domem U Dvou růží ve Větším Městě v Praze sice uplynulo již několik týdnů, ale Eberhard byl přesvědčen, že bratrova vražda je jen pokračováním série tajemných nešťastných nehod postihujících rodinné sídlo. Hovoří o prokletí rodu, sahajícího až k osobě jeho dědečka Rudolfa, ale hlavně domu U Dvou růží, vystaveném v průběhu času několika nevysvětlenými nehodami. Melichar sice odmítá tvrzení o prokletí, ale je ochotný ujmout se vyšetřování případu, který se komplikuje další násilnou smrtí – tentokráte nešťastného Eberharda. Soudcovy kroky po stopách vražedných útoků jsou samozřejmě doprovázené mnoha nebezpečenstvími, kdy je ohrožen na životě i on sám, postupně však rozmotává složité kličky příběhu kolem smrti obou bratrů i událostí z hlubší minulosti.

Bauer umně kombinuje napínavé příběhy svých vyfabulovaných postav se skutečnými historickými osobnostmi dané doby, stejně jako s politickými a společenskými událostmi, které ovlivňovaly dění v Evropě i samotných Čechách. Právě tato nezpochybnitelná schopnost činí Bauerovy knihy přitažlivými jak pro milovníky historie a drsného středověku, tak pro vyznavače dobrodružství a napětí.

Hanka Hosnedlová
Ohlédnutí za XXIV. Dny poezie v Broumově

20. – 22. října proběhly XXIV. Dny poezie v Broumově. Na mezinárodním festivalu vystoupilo přes čtyřicet básnířek a básníků z Česka, Polska, Slovenska a Ukrajiny.

Akce proběhla za podpory Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov, města Broumova a Organizačního výboru Polsko-českých Dnů křesťanské kultury.

Organizátorkou je od založení festivalu básnířka, překladatelka, vydavatelka a fotografka Věra Kopecká.

První večer byl věnován autorskému čtení v Broumovském klášteře, v němž měli možnost vystoupit všichni přítomní účastníci.

Po přesunu na sportovní letiště na okraji města, kde byla velká část spisovatelů ubytována, proběhla tvůrčí dílna.

Dopoledne druhého dne patřilo především představení knižních novinek poetů.

Odpoledne se účastníci festivalu přesunuli na další společné vystoupení, tentokrát do Polska. Pořad byl umístěn do knihovny v Nové Rudě.

Básníci také vzpomínali na pravidelné účastníky minulých ročníků, kteří letos zemřeli. Připomněli  českého barda Jaroslava Schnercha. Na druhý břeh odešel také Vietnamec Lam Quang My, který žil dlouho v Polsku. Své verše zpíval.

Zbývající čas vyplnily diskuse, seznamování, prohlídka památek, muzea nebo třeba vycházky do okolí.

K setkání vyšla kniha Světlo a stín (Sborník XXIV. Dnů poezie v Broumově 2023, 43 autorů, ISBN 978-80-88040-90-3, kopecka.vera@volny.cz), která je společným poselstvím zúčastněných autorů. Polské a ukrajinské básně jsou často přeloženy do češtiny.

Broumov byl plný poezie, porozumění, přátelství a lásky.

                                                                                                                                                              Tomáš JirglFoto: archiv autora


čtvrtek 12. října 2023

Poezie o všem, tentokrát ovšem o Duši

Milí přátelé,

prosím, nenechte si ujít večer v Dzomse, Lucemburská 23, Praha 3, a to 19. října od 18 hodin, který bude zaměřen na to nejtajemnější, nejcennější v nás, na naši Duši. Těšíme se na Vás: 


Dušan Spáčil, Filip Randák,

David Růžička a Lojza Marhoul