Prohledat tento blog

čtvrtek 29. prosince 2022

Literární slovník severovýchodní Moravy a českého Slezska 1918-2018

Koncem roku 2022 vyšel v nakladatelství HOST Literární slovník severovýchodní Moravy a českého Slezska 1918-2018  - prostřednictvím lexikografických údajů zachycuje povahu a proměnu regionální literatury od vzniku Československa do konce druhého desetiletí 21. století. Edičně připravily Iva Málková a Svatava Urbanová.

Pro slovník jsou určujícími mezníky léta 1918 a 2018, což souvisí i se stoletou existencí státních útvarů zahrnujících Čechy, Moravu a Slezsko.

Potěšitelní je, že se ve slovníku objevili i čtyři literáti, kteří byli či jsou členy Literárního klubu Petra Bezruče Frýdek-Místek. Jsou to: Olga Tlučková, Miloslav Oliva, Bohumír Vidura a Dajana Zápalková.

Olga Tlučková, roz. Kocychová, básnířka, prozaička, sběratelka folkloru, *10. 9. 1921 Bruzovice, †21. 11. 2018 Frýdek-Místek. Básně začala psát a zveřejňovat za svých studií – také v lašském nářečí. Známý je výbor z jejích básní 1990-200 Rýmovačky, dále bás.sb. Z našeho kraja (2005), Bruzovice aneb Básničky z mojeho kraja (2011), Bylo-nebylo (2018) – básně k obnovení Matice slezské ve F-M. V celé básnické tvorbě reflektuje autorka nešvary moderní konzumní společnosti (touha po majetku, generační konflikty, polit. poměry).

Miloslav Oliva, publicista, básník, *26. 8. 1923, †2. 4. 2015 Frýdek-Místek. Byl jedním ze zakladatelů Literárního klubu P. Bezruče Frýdek-Místek (1997), v klubovém almanachu zveřejňoval své básnické reflexe, které později shrnul do sešitů: Míjení (2008), Návraty (2009) a Bezcestí (2011). Faktograficky přínosnými se staly jeho popularizační příručky o osobnostech a historii Frýdlantu n./O.: Frýdlant n./O. – historie a život obce (1999), Kdo byl kdo a Kdo je kdo ve Frýdlantě n./O. (2002), Historie literárních kroužků v bývalém okresu Frýdek-Místek (2003). S liter. kroužky souvisel vznik publikace Jaroslav Slavický a Kulturní sdružení Bezručův kraj (2010), Kadlčákův Frýdlant n./O. (2009). Je autorem Tří her z Beskyd (2010): Jeden den poštovního úředníka Vladimíra Vaška na Místecké poště v roce 1892, O divé Haně, Mistři z Beskyd. Na sklonku života začal shromažďovat materiály spjaté s rodným krajem, vznikly publikace: Antonín Janů – národní učitel (2011), František Pígl Vožický (2012), Etika života a díla Bernarda Bolzana (2012).

Vidura Bohumír, básník, prozaik, publicista, *11. 3. 1939 Ostrava. Od r. 2009 je členem Literárního klubu P.Bezruče F-M, od r. 2016 členem Obce spisovatelů ČR.  Intenzivně začal psát a tvořit v důchodovém věku. Bás. sbírky: Rosení (2009), Pokušení (2013), Kapky ve stresu (2019), Sovy ještě spí (2015), Úder do bubnu (2020) – témata básní – od reflexivní milostné lyriky, přes beskydskou přírodu k motivům všednosti a banálnosti, je fascinován krásou detailů a uvědomuje si nezadržitelnost plynoucího času.

Dajana Zápalková, básnířka, *20. 6. 1962, Pazderna, okres Frýdek-Místek. Je knihovnice, kronikářka, org. spol. a kulturních akcí v Bašce-Hodoňovicích, kde žije. Vede Zpravodaj Baška, je členkou redakční rady čtvrtletníku Lašský dostavník. Je organizátorkou mezinár. setkání literátů Beskydská lavečka, autorkou sborníků z těchto akcí. Členkou LKPB je od r. 2005, v r. 2013 vystřídala M. Olivu v předsednictví tohoto spolku. Básnické počátky – verše příležitostné, humorně laděné – Pivní verše (2006), Všehochuť (2006), Psáno životem (2007), Ve znamení Blíženců (2008) – v nich favorizuje hodnoty: rodinné soužití, přátelskost, tolerance a empatie. Vyzrálé básně ve sbírkách Já, Dajana (2019) a Hledání (2022).

                                                                                                                         Dajana Zápalkovápátek 23. prosince 2022

Almanach POEZIE 2023

Vyhlašujeme první ročník nové řady almanachů poezie roku, bez omezení druhu, námětu či jazyka autora, s názvem:

POEZIE 2023

jehož příspěvky nejsou obsahově omezeny. Strom poezie má košatou korunu a každý její lísteček je vítán…

Informace a podmínky - prosím čtěte pozorně…

 • Každý autor zašle jednu až pět svých básní, které celkově nepřekročí 100 řádků (včetně nadpisů a mezer mezi řádky). Text posílejte pouze v elektronické podobě (sepsané na počítači) v běžném textovém editoru (ne pdf!). Kratší texty nejsou překážkou, delší budou po konzultaci s autorem zkráceny. K cizojazyčným příspěvkům je nutno dodat i jejich překlad.
 • Pokud si nejste jisti jazykovou správností, nechte si text ještě před odesláním zkontrolovat.
 • Texty s velkým množstvím chyb nebo velmi nízké literární úrovně mohou být vyloučeny.
 • Vyhrazujeme si právo využít jen část zaslaných materiálů nebo je do knihy nezařadit.
 • Zasláním textů autor souhlasí s jejich uveřejněním bez nároku na autorský honorář a zavazuje se k úhradě minimálního počtu výtisků (4 ks knih formátu A5 v měkké vazbě, vč. poštovného za 1000,- Kč)
 • Jednotlivé kroky budou s přihlášenými autory konzultovány prostřednictvím e-mailu či telefonu.
 • K textu přiložte následující údaje:
  - jméno a příjmení autora, profese, místo bydliště a krátkou odpověď
    (max. dvě až tři věty) na otázku: Co pro vás znamená poezie.
  - telefonní spojení (pro případné konzultace a pro poštu při odeslání knih).
  - poštovní adresu, na kterou budou knihy zaslány.

 

Časový harmonogram…

·       31. března 2023 – zaslání básní a požadovaných údajů. (Přijetí bude potvrzeno žádostí o kontrolu sazby vaší části almanachu).

·       31. března 2023 – zaplacení nákladů na tisk a odeslání čtyř knih. (Číslo účtu nebo adresa pro odeslání složenkou budou autorům sděleny při přijetí textů).

·       31. května 2023 – dokončení sazby konečné verze knihy.

·       30. června 2023 – dokončení tisku knih.

·       Červenec – srpen 2023 odesílání knih autorům (poštou nebo zásilkovou – dle požadavků).

·       Říjen 2023 – autogramiáda a křest knihy.

Další informace můžete získat na e-mailu: profandu@seznam.cz nebo na tel. 776 58 2331.

Fanda :-) Tylšar

středa 21. prosince 2022

Nové audioknihy Vaška Vašáka

 

Když spolu zvířata chodí

Zvířata připomínají v některých situacích lidi. Třeba když „spolu chodí“. A protože má autor knihy (i její audio podoby) Vašek Vašák smysl pro humor, dozví se čtenáři (i posluchači) nejen nepříliš známé informace ze zvířecí říše, ale navíc se pobaví. Audioknihu Když spolu zvířata chodí, která vychází v Audiotece, namluvil přímo autor.


Jak je to s lelky

Stejnojmenná audiokniha je kompilátem tří knih fejetonů (Jak nachytat lelky, Jak posnídat lelky a Lelky z kabelky), popisujících humornou formou nejrůznější situace, které přináší život a ilustroval je přední český kreslíř Vladimír Renčín. V kategorii Humor ji nabízí Audioteka.


Více o autorovi naleznete na: Vašek Vašák – Wikipedie (wikipedia.org)

Stačí si stáhnou do mobilního telefonu, například pomocí aplikace Google Play, AUDIOTEKU a za velmi přijatelnou cenu si obě nabízené audioknihy pořídit.

K poezii aristokraticky

Někdy přijde čas, kdy je třeba opustit lidovost a jednoduchost, pohostinství public house, a uvést poezii poněkud obřadněji. Zaslouží si to. Možná právě proto, že jsme tady v Ostravě více zvyklí spokojovat se s podmínkami co nejprostšími, zvolili jsme na 15. prosinec 2022 aristokratické  prostředí porubského zámku. Pod záštitou Obce spisovatelů ČR jsme tam přivedli slovenskou poezii, která zaujala a okouzlila publikum verši (nejen čtenářsky, ale i společensky, institucionálně vysoce ceněných) básníků, jakými jsou Erik Ondrejička a Ján Tazberík. Ondrejičkova tvorba se ve svém soudobém pojetí vyznačuje méličností, často vychází z klasického rýmu. U Tazberíka jde o vysoký filozofický náboj, který je generován konstelacemi slov a myšlenek, jež se na svých cestách vymykají všemu zjednodušování. Diváci ocenili úvod, který nabádal, aby odložili veškerá očekávání, oprostili se od svých požadavků na tradiční uspořádání, jaká nabízejí slova; vyzýval k uchopení věcí prostředky duše, a byli varováni: bez této proměny nemusel by člověk z nového vesmíru pochopit moc. Večer začal poezií a kořením aforismů Ondreje Kalamára, jeho chytrým humorem a fabulátorským talentem, a dále výrazným přednesem české i slovenské poezie ústy oblíbeného herce bratislavských, ale i pražských scén, Romanem Pomajbo, který je v Obci spisovatelů, a nejen tam, znám jako představitel hlavní postavy, básníka Jozefa Urbana, ve filmu Tomáše Magnuska Voda, čo ma drží nad vodou (scénář Ondrej Kalamár). Film byl dopoledne promítnut studentům ostravských škol s následnou besedou, kde se uplatnily herecké a vypravěčské schopnosti obou „herců“ Ondreje Kalamára a Romana Pomajbo. Večer pak autory představily - nová členka OS Milena Michaela Orsi a Lydie Romanská. Překvapením bylo vystoupení Tomáše Jeřábka; je to zajímavá osobnost z hudebního prostředí, varhaník, varhanář, klávesista, zpěvák a skladatel, známý jak v Libanonu, tak v Číně nebo v Riu… S kytarou přišel zazpívat i Vadim Windy, jejich spontánní, společná improvizace pobavila. Po skončení programu publikum nevyrazilo domů, obklopilo  hosty, lidé prosili o jejich knížky, Roman Pomajbo si porozuměl s muzikálovým hercem Pavlem Liškou, fandila houslistka a sochařka, básník i malíř, naši stálí příznivci, fotil Tony Bosák. Ten adventní den připravil našim hostům kromě prožitku vstřícného přijetí v Ostravě klimaticky výjimečně těžké podmínky pro cestu z Bratislavy a zpět. Ale štěstí přálo, přes návaly sněhu se všechno obešlo bez nehod. O zdaru a významu večera svědčí i nápad založit tradici předvánočních poetických návštěv ze Slovenska. 

                                                                                                                                                             Lydie Romanská


sobota 10. prosince 2022

Poezie o Vánocích

 


Adventní setkání v Karlíně s tematickou poezií, prózou a zpěvy

Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí přátelé a příznivci,

 

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 8 – Karlíně a Praze 8 – Libni, společně s klubem Dialog na cestě a Pražským klubem spisovatelů Vás srdečně zvou do kaple CČSH ve Vítkově ul. 13 na adventní setkání s tematickou poezií, prózou a zpěvy.

Uskuteční se ve čtvrtek 15. 12. 2022 od 17 hodin v kapli NO CČSH, Vítkova 13, Praha 8 – Karlín.