Prohledat tento blog

úterý 5. října 2021

„Ze všech cest nejkrásnější jsou cesty vlakové…“

 Vlaková cesta je úsek koleje, který musí být pro danou jízdu vlaku volný. Alespoň z pohledu výpravčího nebo výhybkáře. Je určena svým začátkem, koncem, a nikdy nesahá dále než k vjezdovému návěstidlu dané dopravny s kolejovým rozvětvením. Pro všechny ostatní je vlakovou cestou každá událost, kdy nastoupí do železničního vozidla a je jedno, zda dojíždí denně svých pravidelných deset kilometrů do zaměstnání, nebo vyráží na tisíce kilometrů dlouhou pouť.

Tak těmito slovy začínají dva svazky novotou vonících knih Literátů na trati, k jejichž pokřtění se dne 5. října sešlo několik desítek autorů ve Vládním salonku na pražském hlavním nádraží.

Již u vchodu byli přivítáni hudbou a zpěvem „nové“ zájmové skupiny Českého zemského svazu FISAIC s názvem JEDETO! Nové v uvozovkách, protože její jádro tvoří muzikanti hudebně divadelní formace Řehečské kvarteto, která vítala účastníky všech předchozích ročníků.

Akci zahájil František Tylšar, vedoucí literární skupiny. Poděkoval všem, kteří se na vzniku podíleli, ať už podporou (zaměstnavatelé), propagací (železniční tisk) či přímo autorsky. Připomněl předchozí knihy a s radostí konstatoval, že ani pandemie nezastavila růst počtu autorů, publikujících v knize prózy s názvem „Literáti na trati VIII aneb Příběhy vlakových cest“ i v knize poezie s názvem „Literáti na trati VIII aneb Poezie vlakových cest“. Letos jich bylo v obou  celkem 139.

Bohužel, ne všichni mohli dnes přijít. Od minulého setkání nás navždy opustili dobří literáti a kamarádi, kteří nám budou hodně chybět. František Šmerha, Robert Drozda a Jindřich Malšínský už dopsali svůj železniční příběh, a proto jsme jim vzdali čest minutou ticha.

Následovala ukázka z knihy prózy. Úryvek z pohádky Břetislava Buchty přednesl Josef Shrötter.

Dříve, než bylo přistoupeno k ukázce z knihy poezie, připomněl vedoucí literární skupiny velmi dobrou spolupráci s literárními organizacemi, zejména s Pražským klubem Obce spisovatelů Dialog na cestě, který v knihách zastupuje početná skupina autorů. Jejich jménem promluvila Olga Nytrová. Vyzvedla význam této interakce nejen pro jednotlivé autory, ale pro literaturu vůbec.

Následovala ukázka poezie, které se ujala farářka, hudebnice, spisovatelka a výjimečná žena Hana Tonzarová.

Po jejím vystoupení proběhlo neplánované, ale velmi příhodné předání literární ceny. Dva z přítomných autorů, právníků, Jan Kux a Ivo Jahelka se dnes nesešli u soudního dvora, ale právě zde s námi, aby předali medaili Sdružení právnických osob Slavkovské bojiště, kterou za svůj literární přínos obdržela Dana Marhanová.

Před vlastním křtem knih promluvily jejich tři sudičky. Stranu železniční a odborovou zastupovala Jarmila Šmerhová, která předala zdravice prezidenta Odborového sdružení železničářů Vladislava Vokouna a FISAICu. Krátce připomněla práci zájmových skupin a vyjádřila radost z toho, že skupiny nejen skvěle fungují, ale nadále se rozrůstají. Kapela JEDETO je již desátou v pořadí. Vyzvala všechny přítomné železničáře, aby s k FISAICu přidali.

Druhá sudička, Hana Tonzarová, zastupovala oblast duchovní. Hovořila o podobnosti se křty církevními, při kterých se přeje ke spáse a k Boží slávě. Vyzdvihla skutečnost, že vydáváme knihu prózy i knihu poezie, protože próza a poezie tvoří nedílný celek stejně jako duše a tělo.

Třetí sudička dohlížela na právní správnost aktu, a tak ústy Ivo Jahelky s humorem jemu vlastním tyto knihy „z osmého vrhu“ označila za způsobilé a právně nezávadné.

Po vlastním křtu šumivým vínem proběhlo společné focení autorů a malé pohoštění, které zajistili Odborové sdružení železničářů a FISAIC. Při dobrém jídle a pití bylo podepsáno mnoho knih, byla navázána další literární přátelství, blesky fotoaparátů nestačily vychladnout. K tomu všemu nám vyhrávali kluci z JEDETO a panovala skvělá nálada.

Nebyli jste u toho a chtěli byste to také zažít? Vaše šance právě nastala. Vyhlašujeme totiž již devátý ročník s názvem Literáti na trati IX aneb Příběhy (Poezie) grafikonu a ústředním mottem: „Mezi čarami grafikonu jsou tisíce příběhů…“ Podmínky naleznete již brzy v železničním tisku nebo na literárních webech. Např. na tomto v sekci Soutěže a příležitosti.

=fjb=

Foto: Anna Tylšarová
1 komentář:

  1. Moc krásná reportážní fotografie i slovo tištěné, gratuluju všem, kdo se zúčastnili autorsky a dokonce mohli být přítomni i ve Vládním salonku v Praze! Všechny vás zdraví Alenka Vávrová.

    OdpovědětVymazat