Prohledat tento blog

pondělí 6. února 2023

Celostátní literární soutěž Mělnický Pegas 2023

Soutěž vyhlašuje Literární klub Pegas Mělník jako soutěž celostátní. Přihlásit se můžou všichni neprofesionální básníci z celé České republiky.

Podporuje a oceňuje tvorbu autorů všech kategorií: 

A – kategorie - autorů do 15 let, B – autoři do 30 let, C – nad 30 let a kategorie D je určena pro ty, kteří již vydali veřejně svou básnickou sbírku.

Soutěžní příspěvky (tři až pět básní) zasílejte od 1. ledna do 31. května na adresu: 
LITERÁRNÍ KLUB PEGAS, Českobratrská 2800, 276 01 Mělník.

Příspěvky je třeba dodat ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) a připojit k nim lístek se jménem autora, soutěžní kategorií, datem narození, adresu bydliště a ofrankovanou obálkou se zpáteční adresou pro zaslání pozvánky na vyhlášení výsledků soutěže. Soutěž je anonymní, básně nepodepisujte!

Slavnostní vyhlášení výsledků se koná na literárně hudebním matiné v Masarykově kulturním domě v Mělníku v říjnu vždy téhož roku, pro který byla soutěž vyhlášena.

Příspěvky, které nebudou splňovat uvedené podmínky, budou ze soutěže automaticky vyřazeny.


Převzato z: 
K O B R A - KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ 
ÚNOR 2023 *** ROČNÍK XXIV. *** ČÍSLO 2Žádné komentáře:

Okomentovat