Prohledat tento blog

středa 31. ledna 2024

Básník něhy, květů a volavek

Probírám se verši, které ke mně doputovaly před vánocemi. Nepijte z rozlitého je nová sbírka veršů Vladimíra Stibora, provázená ilustracemi Ivana Bukovského. Opět jde o lyrické básně v různých formách, včetně sonetů. Čtyři strany jsou věnovány haiku. Jak autor skromně poznamenává, pokusům o haiku z let 2021 až 2023.

Okouzlená Erika Ena Adamcová se v předmluvě vyznává z objevení jeho veršů, ze světa, kde básník lehce poskládává své představy do skutečných obrazů.  Očarovaně sleduje jemnost a něhu, s nimiž píše o vztazích mužů a žen. Každé její slovo mohu jen potvrdit.

V hlavní roli jsou tu opět doteky milostna, tedy verše, zkoušející probádat vztah muže a ženy, poodhrnout závoje tušení i přímých dějů, polibků, snů a touhy, malované mnoha příměry. Často jsou v básni jen lehce načrtnuty, rozechvěle očekávající, bude-li k vyprávění cosi hmatatelnějšího, než jemné a něžné zdání.

Další oblastí, když se básník vyvine z omámení prchavých náznaků, je život sám, touha po vzdálených obzorech, pokorné přijímání osudu i jeho konečnosti, natažená ruka po kráse, která je tím křehčí, že je objevena především básníkovýma očima.  Jak se píše v závěru krátkého shrnutí jeho životopisu, fotograf, publicista, editor a především básník Vladimír Stibor věří, že v lidském životě nic není ztraceno.

A proto je dobré omývat svou mysl jeho verši.

(Vladimír Stibor: Nepijte z rozlitého. Ilustrace Ivan Bukovský, vydavatel Bc. Václava Rysková, Karlovy Vary, 2023. Brož., cena neuvedena)

Hana Mudrová



Žádné komentáře:

Okomentovat