Prohledat tento blog

čtvrtek 25. ledna 2024

Slavnostní večer v Galerii Cesty ke světlu

Pražská Galerie Cesty ke světlu, založená Ing. Zdeňkem Hajným, český malířem, grafikem a psychologem, se zcela zaplnila básnířkami a básníky, prozaičkami a prozaiky, členy Dialogu na cestě a Pražského klubu spisovatelů. Přišli sem oslavit dvacáté výročí založení Literárně dramatického klubu Dialog na cestě. Ten vznikl na půdě CČSH a působí dlouhodobě v NO Praha 8 – Karlín.

Galeristka Ema Hajná nejprve přivítala přítomné autory i další hosty.  Dále spustila projekci produchovnělých a umělecky působivých obrazů Z. Hajného, kombinovaných se sugestivními fotografiemi vesmíru, pořízenými Hubbleovým vesmírným dalekohledem. Zazněla přitom hudba Václava Strachoty, kterou složil pro jmenovaného tvůrce k desetiletému výročí tohoto uměleckého stánku. O vzniku a významu literárního společenství promluvila dr. Olga Nytrová a poté dostal slovo ThDr. Jiří Vaníček, který hostí jmenovaný klub. Hovořil o svých zkušenostech a dojmech z dlouhodobé spolupráce. Přítomní si poté vyslechli herečku Petru Jungmanovou a herce Viléma Udatného, kteří přednesli výběr textů z chystaného literárního almanachu „Dvacet let Dialogu na cestě“.

Závěrečné slovo pronesl bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta, Th.D., který tvůrčí a duchovně zakotvenou práci jmenovaného společenství oceňuje a rád s ním spolupracuje. „‚Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry a sestupuje od Otce nebeských světel‘ (Jk 1,17). Bože, požehnej tomuto společenství tvůrců, této aktivitě Dialog na cestě, ať mohou jako dosud i nadále rozvíjet ve svém literárním a uměleckém díle krásu a vnímat pravdivost a bolest života, víru a naději skrze dar slova. Ty jsi zdrojem inspirace, dobrých myšlenek, tvůrčího osvícení i posilou, aby přes všechny obtíže dílo mohlo být dovedeno k dovršení, k prospěchu a užitku,“ uvedl během svého požehnání.     

Spokojené publikum setrvalo v inspirativním prostředí ještě dlouho po skončení pořadu u malého pohoštění a sklenky vína. Všichni si měli o čem povídat, cítili se inspirováni a nabití energií. Těší se na společnou publikaci, v níž se sejdou tvůrčím způsobem spříznění lidé. Záznam ze setkání bude opět vyvěšen na Dialogu na cestě na YouTube.

                                                            Ing. Václav Strachota

Foto Petr Sankot


Tomáš Butta 


Foto Petr Sankot


 Vilém Udatný a Petra Jungmanová


Olga Nytrová a Radana Šatánková 


Skupina diváků v galerii


O. Nytrová a J. VaníčekŽádné komentáře:

Okomentovat