Prohledat tento blog

sobota 16. března 2024

Happening Pamatuj! proběhl již podvanácté

Na půdě Evangelické církve metodistické (ECM) v Ječné ulici, v Praze 2 se uskutečnilo již tradiční setkání, které připomnělo tragickou událost v noci z 8. na 9. března 1944, kdy bylo zavražděno 3792 nevinných lidí z rodinného tábora z Terezína v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim-Březinka. Jednalo se o největší jednorázovou vraždu československých občanů za 2. světové války. A tamtéž, 10. a 11. července, přišlo najednou o život dalších více než 6500 nevinných lidí. Byli vyhlazeni proto, že se narodili jako Židé…

   „To naše vzpomínání není zahledění do minulosti, je to zdroj orientace v přítomnosti a do budoucnosti,“ uvedla o pořadu Jana Křížová, farářka ECM, která všechny účastníky události přivítala. A jak už se stalo zvykem, dle zakladatele happeningu Marka Šlechty, zazněla nejprve československá hymna, pak hymna státu Izrael – tedy Hatikva – což je píseň o naději a poté ještě Šema Jisra'el (znamenající Slyš, Izraeli. Je to vyznání víry v Hospodina.). Trojlístek právě těchto písní údajně Židé zpívali cestou do plynových komor koncentračních táborů…

   „Každým rokem se snažím happening dramaturgicky inovovat a posouvat dál. Po kolektivním nářku jsem poukazovala na kulturní a duchovní dědictví židovských autorů a letos jsem v programu přivítala esej o odpuštění,“ řekla Radana Šatánková, básnířka a spolupořadatelka pořadu. Ta také  vystoupila spolu s Hanou Alisou Omer, významnou malířkou, jež představuje druhou generaci po holocaustu a která tuto těžkou skutečnost překonala právě díky autorské tvorbě. Svou báseň přednesla paní Omer hebrejsky, Šatánková četla české znění překladu, přesněji řečeno přebásnění. Poté byla představena další pozoruhodná báseň, kterou H. A. Omer přepsala na papír z Pomníku obětem holocaustu. Jeho autorem je izraelský sochař Israel Hadany (*1941). Dílo, venkovní plastika, věnovaná obětem šoa, je od roku 1996 k vidění v Parku Charloty Garique Masarykové v Praze 6. Tato trojice odlišně tvarovaných dutých pylonů z korodovaného plechu se nachází poblíž ambasády státu Izrael. Jeden sloup je z plného materiálu, do dalšího jsou vyřezány hranice Československa před 2. sv. válkou a ve stěnách třetího z nich je vyřezán hebrejským písmem text Hadanyho básně s názvem Ti, kdo nesou vzpomínky na všechen čas.

   Další autor, jehož básně R. Šatánková přednesla, je nedávno zesnulý podskalský básník Ivan Kruis (1952–2024), editor, publicista, knižní historik, člen Umělecké besedy. Reflektoval téma šoa například verši: „s pamětí historie je odváželi z ghett / s moudrostí stáří / i mladou láskou a dychtěním po všem… / a půvabem dětských let / kolikrát jsem tě směl vidět? / než mi tě vzali (…).“

   Emotivní stránku při večeru podtrhla kromě veršů také zpěvačka a kytaristka Katka Sarközi s vlastní tvorbou. Její vystoupení přítomné diváky nadchlo a pozvalo k další spolupráci do budoucna. V prostoru byla také doprovodná minigalerie – k vidění byly obrazy výtvarnice Vlasty Polívkové z literárně-dramatického klubu Dialogu na cestě. Téměř na závěr zazněla esej od zakladatelky Dialogu na cestě – Olgy Nytrové, spisovatelky, působící v duchovenské službě Církve československé husitské. Esej nesla název Odpuštění jako přesah Boha k nám. Věnovala se různým životním okolnostem a situacím, ve kterých se člověk nachází, a ukazovala inspiraci, kde brát sílu odpustit. Skutečným zakončením akce bylo požehnání od farářky ECM Jany Křížové. Pronesla Slovo na cestu – závěr Žalmu 121: „Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.“ Verše z Písma oslovily a rezonovaly toho večera podle vyjádření všech přítomných v jejich myslích a srdcích.

Radana Šatánková

 

 

IVAN KRUIS – Cyklus „ŠOA“ /ukázka/

 

Šoa IV – Židovský hřbitov

náhrobní kameny a kamínky

na hrobech

za dne přibývají malé další

jsou touhami neztracenými v koncentrácích

velikým smírem odevzdaným životu

i smrti

láskou hrůzami podepřenou

ve slovech věčné naděje i důvěry ptačí

 

Šoa V

z nebe spuštěná slova

na větvích

kde hřadují supi

po hodech

ubitá strázeň

pažbami automatů

výkřiky

na apelplatzu

na schodech

pochody do nikam

se sprchami

v závěru

bez návratu

bez přežití

bez vědomí národů

 

Šoa I

s pamětí historie je odváželi z ghett

s moudrostí stáří    

     i mladou láskou a dychtěním po všem…

          a půvabem dětských let

kolikrát jsem tě směl vidět?     než mi tě vzali

s německým pokřikem v temné noci

pláčem a tíhou let

nebyl jsem Žid a miloval jsem tě

s rukama vzpaženýma bezradně

do toho občas štěkl automat a úzkost zavyla

ozvěnou mi byly prázdnota duše a velký strach

který roubuje smrt na kmeny zpráv

pokud někdy dojdou

vylezla jsi do vozu

zhasla jsi

s marnou touhou žít a milovat

tolik zkoušené pokolení

proč? odpověď hledej v jejich osudech

brundibárova oslovení

 

Šoa III

mateřídouška a zeměžluč

lipový květ a kopřivové thé

a řada dalších bylin s názvy českými

je marné říkat okupantům ne!

a duši si trhat pod hvězdami žlutými

nejde to       zásobník cvakne

oči pasou po cíli

prst stiskne lučík

smrt        patro kolikáté?    

otázky v pláči           odpovědi jasné

nepatrný počet navštíví zahradu

chudobka         třezalka     pampeliška      pryšec

do sáčků k léčení se trhají pomalu…

 

O AUTOROVI

Mgr. IVAN KRUIS (19. 4. 1952 – 26. 2. 2024), editor, publicista, knižní historik, člen Umělecké besedy, známý také jako „podskalský básník“. Nejvýrazněji se autor představil básnickou skladbou Podskalská romance. Její osud zprvu nebyl snadný – tato inscenace básnického dialogu v podání Magdaleny Rychlíkové a Martina Štěpánka z r. 1979 musela být v Československém rozhlasu povinně smazána. Stalo se tak po Štěpánkově emigraci v roce 1981. Až v červnu 2015 nalezla básnická skladba Podskalská romance svoje první čtenáře. Milostný dialog je vydán v bibliofilské úpravě (grafika a ilustrace: Michaela Schrecková) v počtu číslovaných výtisků spolu se zachráněným a obnoveným zvukovým záznamem na CD nosiči.

Posledním příspěvkem /kromě rozepsaných pamětí a poslední básnické knížky/, který zazněl na veřejnosti, byl cyklus Šoa, sepsaný během několika dní v únoru 2024 pro Happening Pamatuj!

Připravila: Radana Šatánková, se svolením autora.R. Šatánková O. Nytrová - Happening Pamatuj 2024


Žádné komentáře:

Okomentovat